Afrikaans op die Internet  Die Knoop      Duisende Afrikaanse Bestemmings! 
Die Knoop: Duisende Afrikaanse Bestemmings!
www.dieknoop.co.za


Kry R3000-00 gratis by Suid-Afrika se voorste Internet-casino.  Klik hier!

Die Knoop

Duisende Afrikaanse Bestemmings!


Godsdiens



Die Bybel in Afrikaans op die Internet
Die Bybel op u selfoon
Bybelwoordelys
Waar staan dit in die Bybel?
Die Psalms - tekste en melodieë
Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Die Bybel - Nuwe Lewende Vertaling
Die Onse Vader (Ou Vertaling)
Die Onse Vader (Nuwe Vertaling)
Die Onse Vader, Ave Maria en ander dokumente
Liedboek van die Kerk
Gratis Afrikaanse Bybel en ander dokumente vir die Theophilos-bybelprogram

Die Goeie Nuus - vir hulle wat nie kan lees nie
Die Apostoliese Geloofsbelydenis
Die Geloofsbelydenis van Athanasius
Die Geloofsbelydenis van Nicéa
Die Nederlandse Geloofsbelydenis
Geloofsverklaring 2000
Die Belydenis van Belhar 1986
Die Heidelbergse Kategismus
Die Dordtse leerreëls
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (N.G. Kerk)
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika
Die Afrikaanse Protestantse Kerk
Die Afrikaanse Protestantse Kerk
Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Doxa Deo
Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van S.A.
Die Pinkster Protestante Kerk
Afrikaanse Baptiste Kerke
Die Ortodokse Gemeenskap van die Heilige Johannes die Doper
Die Christen Kerke van God
Die Ware Kerk van God
Ortodokse Christendom
Twelve Tribes - The Commonwealth of Israel
Lewende Kerk van God - Wêreld van Môre
Buitelandse Bediening van die drie Afrikaanse Kerke

Dominee.co.za

Die N.G. Kerk - Namibië
Die N.G. Kerk - Natal
N.G. Sinode - Noord Kaap
N.G. Kerk - Noord-Transvaal
N.G. Kerk - Oos-Kaapland
N.G. Kerk - Oos-Transvaal
N.G. Kerk - Suid-Transvaal
N.G. Kerk - Vrystaat
N.G. Kerk - Wes-Transvaal
Ring van Pietermaritzburg, Hervormde Kerk




360CoNNect - kontak oor generasies heen
4Him - Christelike webwerf
Abba Vader - Gebedsversoeke en getuienisse
Abigail Bediening
Die Afrikaanse Protestantse Akademie
Afrika Evangeliese Bond, Oranjerivier distrik
AfriKris - Buitelandse Bediening vir Afrikaanssprekende Christene
AJK - Algemene Jeugkommissie van die N.G. Kerk
Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (AROS) - Opleiding vir Gereformeerde Onderwysers
Aksie 1:8
Aksie Bedieninge
Aksie Mobilisasie en Nasorg (AMEN)
Aksie Reformatoriese Skoolonderwys (ARSO)
Aktuapers - Uitgewers van Afrikaanse Christelike en letterkunde boeke
Alfa Omega - ‘n Onafhanklike Christelike organisasie wat die evangelie verkondiging
Alfa Omega DieWoord.net
Alfa Omega Bybelskool

Alpha Omega Bybelstudiegidse
Alternatiewe Bediening
Amen Jesus - bediening in Stellenbosch
Amicus - Dagstudente van Universiteitsoord gemeente
Amos - Landbou Gebedsfokus
Andeon Versorgingsoord, Pretoria
AntWoord - Apologetiek bediening met antwoorde oor kwelvrae oor die Christelike geloof
A.P. Kerk Jeugwerf
Attie se koffietafel - Ds. Attie Nel se webjoernaal
Die Avonture van Skaats de Wet
Badisa - Christelike Barmhartigheid
Badseloop Skoolverlaterskamp
Die Bahá'í Geloof - Bahai is die jongste selfstandige wêreld-godsdiens

België Sending
Beloftes uit die Bybel
Benice - sing geestelike liedjies
Bet-El Netbediening
Bethlehem Christensentrum
Betlehem-Oord - woonplek vir armes, Andeon
Beweging vir Christelik-volkseie Onderwys (BCVO)
Beyond Jeug - A.G.S. Waterkloof se jeug-bediening
Biblaridion - Bybelstudieboeke
Bibleguidance.co.za - Boeke en Artikels deur Prof Johan Malan en ander
Bloedrivier Gelofte
BlyeTye.com - Die Afrikaanse Tuiste vir Christene op die web!
Blye Versekering Tuisblad
Bobby Loubser se Afrikaanse Sermoene
Die Boekrol van Jowbel
Dr. A.H. Bogaards
Die Boodskapper - Nuusblad van die A.P.K. (Afrikaanse Protestantse Kerkverband)
Brood op die Water (Dagstukkies van Radiokansel) - Inteken, Lees
Bruno Gröning - Medies bewysbare geloofsgenesing
Buvton lewer spesialisdienste aan predikante en gemeentes

Bybellees - Lees die Bybel in een jaar deur
Bybel-Media - Christelike Mediawinkel
Bybel-Media Monitor - Nuusbrief vir kerkleiers met grappies en rekenaarwenke
BybelPRET - Bybellees- en speletjiesprogram vir laerskoolleerlinge
Die Bybel op u selfoon
Bybel-SMS vir tieners
Bybelstudiegids oor 1 Johannes
Bybelstudiemateriaal van Winners at Work
Bybel-vasvra van Christene.co.za
Bybel-vasvra van Die Gereformeerde Kerk
Bybel-vasvra van Die Hervormde Kerk
Bybel-vasvra van Die Rapporteyers
Bybelvraebus - Jou vrae oor Bybeltekste en Bybelvertaling beantwoord
Die Bybel vertel
Bybelwoordelys
Die Calvinistiese Poslys - Besprekingsgroep
Canticum Novum - Stellenbosch Studentekerkkoor
Carpe Diem Uitgewers

Die Christelike Afhanklikheidsdiens (CAD)
Christelike Boekwinkel
Christelike Gereformeerde Teologiese Seminarium
Die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys (VCHO)
Christelike Jeug Lewens-oriëntering
Christelike Lektuurfonds (CLF) verskaf gratis Christelike pamflette en ander leesstof
Christelike Onderwys Posgroepe
Christelike Seemansorganisasie (CSO)
Christelike Toneelorganisasie
Christelike Vereniging van Suid-Afrika
Christelik-Volkseie Onderwys
Die Christelike Welsynsraad Gauteng-Oos en Mpumalanga
Christen-Afrikaner! - Kop-optel vir werk wat wag
Christen Direk Boekklub
www.Christene.co.za
Christene vir die Waarheid (Wes-Kaap)
Christen Netwerk Suid-Afrika
Christen Onderwysforum (COF)
Christenmaats vir Enkellopendes
Christen VIGS-buro
Christlife SA
CMN Bybelstudiegids
CNW Radio - Christen-Netwerk TV & Radio
Coenie Calitz vir hulpmiddels vir die bediening
Wentzel Coetzer - Professor en pastorale berader, Potchefstroom
Cool-te-boom - Groepsbybelstudiegids vir jongmense
CUM Boeke - Christenfamilie-boekwinkel
C U M Boeke VK - Christenfamilieboekwinkel in die VK
Christusfees, Porterville

CVO-Skool Pretoria
De Bruinpark Speelskool, Christelike Afrikaanse Kleuterskool, Ermelo
Delta C - interkerklike organisasie
Delta C Toneel
Deo Gloria Christelike Boekwinkel
Deo Valente Sending
Deur Christus Alleen - Dr. A.H. Bogaards
Diensjaar
Dirk Postma Gereformeerde Skoolvereniging, Pretoria
DieWoord.net Alfa Omega
Dominee.co.za
Doringbos - Lofprys- en aanbiddings-orkes van Bloemfontein
Dowe Fokus - nuusbrief van dowe gemeentes
Doxa Deo
Draaipunt - Gereformeerdes in Londen
Dunamis Bedieninge
eBediening - Gereformeerde Kerk Centurion
Eenheid vir Godsdiens- en Ontwikkelingsnavorsing (Universiteit Stellenbosch)
Eer aan God alleen - Christelike e-boeke
Eindtyd Bediening
Eindtyd Bulletin - Bybels-profetiese nuusblad oor wêreldgebeure

E-Kerk - wêreldwye Internet-bedieninging deur Stephan Joubert en sy span
Ekklesia Evangelie Groep
Ekosofie - Christelike Rentmeesterskap
Elijah Africa bedieningsnetwerk
Elkana - Gratis Christenydskrif
Elmien en die Hosannas - ‘n Kinder-gospel sanggroep
El Shammah, Christelike kamp- en konferensiesentrum, Parys
Die Erdekruik
Die Esra Instituut
Eurosend - Sending in Europa, Conley en Madelaine Annandale
Evangeliese Inisiatief
e-Vangelieweg Internet Radio
Excelsus Sentrum vir Bedienings Ontwikkeling (SBO/Excelsus)
Fanaties vir Jesus Gespreksblad
Festina Lenté Huweliksbevestiger, Pretoria
Gawe Bank
Gebed.co.za
Gebed
Gebed - ’n Praktiese groepkursus oor doeltreffende gebed
Gebede: Hoe om effektief te bid
Gee Hom jou hart
Geestelike Oorlogvoering
Geestelike Verdieping
Die Gelofte van die Voortrekkers by Bloedrivier
Geloftefees
Geloofsvrae
Gemeentedienstenetwerk
Gemeentevreugde
Gereedskap van God - Werkende Jeug Richardsbaai
Gereformeerd en Afrikaans
Gereformeerde Kerk Sinode 2003
Gereformeerde Kerk Teologiese Skool
Gereformeerde Kerke-Konferensie, 5 Maart 2005, Pretoria
Die Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn, Pretoria
Gereformeerde Skoolvereniging Dirk Postma, Pretoria
Gesellig - Kontakblad vir gemeentes, selgroepe, omgeegroepe en Bybelstudiegroepe
Die Getroue Getuie
Getuiebank vir Christus
Ds. Gideon Grobler - A.P.K. Dominee
GiK (God is Koning) - ’n Jeugorganisasie
Glory2Jesus
God-forum - godsdienstige-, God- en esoteriese bespreking
God@Litnet - Godsdiensrubriek op Litnet
Godsdiens-aktueel - Rubriek in die dagblad Beeld
Godsdiensuitsendings - Rooster van leraars en tye van radio-uitsendings
Die Goeie Nuus - vir hulle wat nie kan lees nie

GLO - Forum vir Genade, Lering en Ondersteuning
Goeie Nuus uit Kameeldrif
GotQuestions.org - Vrae oor die Bybel beantwoord
Groot is U Trou - Gary Kieswetter en familie
Gustav van Aardt - Gospel-sanger
Haleluja
Hart- en Sielsake - Niko Brummer
HCM Fourie Stigting
Heiligdom - Ons geskiedenis en lewensbeskouing van 1000 tot 2000 jaar gelede
Herstel die Ware Verbond met JHWH
Hervormde Studente Vereniging, Johannesburg
Homoseksualiteit - N.G. Kerk gespreksdokument
Hugenote-Bybelinstituut
Infokerk - Sagteware vir Gemeente-administrasie
In Pas - Christelike vroue-leefstylprogram op KykNet
Intercontinental Publishers - Christelike leestof en skryfbehoeftes
Inter Trauma Nexus Trauma opleiding en ondersteuning
Is die Bybel die Woord van God?
Israel: Haar Uiteindelike Lotsbestemming
Jakob Lorber - die onbekende profeet
Jan de Wet
Ds André Jansen se Preektuisblad
Jesus Naam bo alle name - Veldtog teen die misbruik van heilige name
Jesus Wie?
Die Jesus-film
Jeugfokus - die AJK se webruimte
Jeugindaba
Jeug vir Christus - Kaalvoet Bediening
JIDA - Jesus is die antwoord
Johannes - ’n Bybelstudiegids
Johan Swanepoel - sanger
Die Jong Dienaar - ’n gratis Christelike tydskrif vir jongmense
JongLig
Die Josua’s
Jou Lig Kom - Johan Abrahams
Die Boekrol van Jowbel
Jubilee Christen Sentrum - Kamp en konferensiefasiliteite, Hermanus
Julian Müller - Pastorale werk spesialis
Kaalvoet Bediening - Jeug vir Christus
Kairos Gebedswag, Kaapstad
Kameeldrift Krisis Sentrum
Kan ons nog in Adam en Eva glo?
Keerpunt Berading

Die Kerkblad - Tydskrif van die Gereformeerde Kerk
Kerkbode - Amptelike koerant van die N.G. Kerk
Kerke-Konferensie, 5 Maart 2005, Pretoria
Kerkhulpmiddels oor opvoeding en onderwys
Kerklike dienste aan onverbonde Christene
Die kerklike jaar - Kersfees, Paasfees en Pinksterfees
Kerk-op-die-werf
S.A. Kerkorrelistevereniging (SAKOV)
Die Kerkpad - Gereformeerde blad
Kerkweb
Kersfees - Die waarheid oor Kersfees
Kersfees sfeer
Kérugma Produksies
Khronos Bedieninge - kampe waar jy jou skeppingsdoel kan ontdek
Kingfisher Mobiliseringsentrum - ’n interkerklike getuienismobiliseringsorganisasie
Kletskerk ’n Forum vir gesprek en debat oor geloof
H.F. Kohlbrugge
Kollig op die kerk
Kom Praat - Kuiersessie oor geloof, elke Woensdag, Somerset-Wes

Die Konsistorie - Dominee.co.za se Gespreksforum
Die Koringkorrel-projek van Radiokansel
Korrespondensie Bybelskool, Kaapstad
Krugersdorp: Rant en Dal Gemeenskapskerk
Kruisdraers
Kruisgenerasie
Kruisgesprek
Kruisgewys - tydskrif vir N.G. predikante
Kruisgewys - tydskrif vir predikante, uitgegee deur GDN en Bybel-Media
Kruisjool
Kruispad Christelike tydskrif
Kruispad - ’n Tuiste vir die Suid-Afrikaner buite Suid-Afrika
Kruisrivier kampterrein, Groblersdal
Die Kuilsrivier Jeugbedieningstrust
Kulte Inligting & Evangelisasie Sentrum
Kunste Akademie Moreletapark
Kwasizabantu Sending
Laerskool Koraalsig Christen Privaatskool, Nelspruit
Leef die Woord
Leer- en Lewenskwessies
Lens - Kerkbode en Lux Mundi se fotokompetisie
Leef Voluit
Die Leesrooster Projek
Die Lewende Getuie Netwerk
Lewende Hoop Bediening
Lewendewater Kampterrein
Lewende Woord
Lewenslyn terug na die Bybel
Lewensverrykingseminare
Liedboek van die Kerk
Lighuis Christelike Besprekingsforum
Ligstryders
Lig - Gesinstydskrif van die N.G. Kerk (voorheen "Voorligter")
Litnet se Godsdiensrubriek
Logos Bybelsagteware
Lotto - Kommissieverslag oor Lotto aan N.G. Sinode
Loui Bravo - Godsdienstige blinde sanger en musikant
Lucerna - Radiokansel se tydskrif
Luiz Bravo - Godsdienstige blinde sanger en musikant
Lux Verbi - Christelike produkte-winkel
Lux Verbi.BM
Lux Verbi.BM
Lux Verbi.BM Aanlyn-winkel
Lux Verbi Kleinhandel
Lux Verbi Mobile
Manne in Aksie Sabi-Sand Mannekampe
Maranata! Die Here kom
Maranata Jeug
Maranataland - Oom Karoolus en Lente
Marcha Berading Praktyk
Meetsnoere - Bybelse riglyne om jou musiek, flieks, leesstof, TV-programme, ens., aan te meet

Die Messias (Die Jirre se Seun) - eietydse verwerking van Händel se klassieke werk
Metamorfose Pastorale Sielkundiges
Miass Mannekampe - Sabi-Sand
Midweek Bediening - weeklikse boodskappe en gebedsversoeke
ModKats (Modulêre Kategese) - Geloofsvorming, jeugwerk en gemeente-onderrig
Mormone vir waarheid en versoening
Die Mormone se Godsbeskouing
Mozambique Hub
Muurprop - Christen tienerbediening in Polokwane
Mylpale - Interkerklike bediening
Nasionale Hervormde Sustersvereniging (NHSV)
Nehemia Bybelinstituut - afstandsonderrig vir kerkleiers
NeoGen Kerk vir ’n Nuwe Generasie
Net-burst - Bemoedigende, Inspirerende Christelike Artikels
N.G. Web - Webdienste vir N.G. Gemeentes
NHSV (Nasionale Hervormde Sustersvereniging)

Nuwe Hervorming Netwerk - oop religieuse gesprekke
Nuwe Lewende Vertaling van Die Bybel
Die Nuwe Openbaring
Die Nuwe Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika.
Nuwe Wyn - In diens van Jesus in Sy Ekklesia
Oikos Christelike Webwerf
Die Olielamp - Jeugblad van die Vrye Gereformeerde Kerk
Om God persoonlik te ken
Online Bible - 2 Afrikaanse en 40 ander Bybels op jou rekenaar
Ons Jeug - A.J.K. van die N.G. Kerk
Oom Karoolus en Lente
Oordenkings en Preke in klank
Oorlewing 2000 - Lewensvaardighede
Oorsese Gemeentes
Oorspronklik in Christus (OIC)
Op die Snykant - Insig in Die Nuwe Wêreld Orde
Die Openbaring van Christus aan Johannes
Die Oratorium van St. Filip Neri, Oudtshoorn
Ou Testament Nuusbrief
Ou Testament-wetenskap
Ou Testamentiese Werkgemeenskap van S.A.
Padkaart - Die Bybelse Profetiese Padkaart
Padlangs - daaglikse oordenkings in Afrikaans per e-pos
Passie vir Jesus
Die Pelgrim - Tydskrif van die Afrika Evangeliese Bond
pfJ Devotionals
Pietermaritzburg Ring, Hervormde Kerk
Polokwane: Muurprop - Christen tienerbediening
Poskaarte.Dominee.co.za
Preekwenk van CABSA
Preke en Oordenkings in klank
Pterux - Die Vleuels
Radiokansel
Radio Tygerberg - Kaapse Christen Gemeenskapsradio
Red die Comrades Marathon
Reformator - Webtuiste vir samewerking tussen Gereformeerde Christene
Rellum Krid - My Alles is In en Uit Sy Hoogste!
Residentia Stigting - Behuising en versorging aan bejaardes, gestremdes en jeugdiges
Richardsbaai Werkende Jeug - Gereedskap van God
Rigters - Leierskap en transformasie van die kerk en die mense
Rooihuiskraal Jeugdiensbediening
Ruit Bybelblokkiesraaisel
S.A. Christen S.A. Christen Inligting en Besigheidsentrum
Sabi Sand Mannekampe
S.A. Gebed - Gebede vir Suid Afrika en die Wêreld
S.A. Gospel
S.A. Kerkorrelistevereniging (SAKOV)
Salf vir die Siel
Samaritaan Berading
Sarie Jansen - Sekretaresse van die Wêreldbiddag vir Vroue
S.A. Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes
SBO - Die Sentrum vir Bedienings Ontwikkeling (SBO/Excelsus), Universiteit van Pretoria
Second 8th Week Bedieninge (S8W Ministries), Mosselbaai
Selfoon: Die Bybel op u selfoon
Selgroepe - Gratis Temas vir Selgroepe
Sendelinge Ondersteuningsdiens (SOD)
Sending aan die Melaatse
Sending in Europa - Eurosend, Conley en Madelaine Annandale
Sendingprojekte
Die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling (SBO/Excelsus), Universiteit van Pretoria
Die Sentrum vir Kontekstuele Bediening, Universiteit van Pretoria
Shama - Christen Sprekers en Geleenthede
Shama Bedienings
Die Sinodale Getuienisforum
Sinode 2003 van die Gereformeerde Kerk
Skaats de Wet
SKLAS Oos-Kaapland - Die Sinodale Kommissie vir Leer en Aktuele Sake, NG Kerk in Oos-Kaapland
Skolliekampe - Skoolverlaterskampe in Kwazulu-Natal en Oos-Transvaal
SOD (Sendelinge Ondersteuningsdiens)
Soeklig Gastehuis - Cristelike program op SABC2

South West Africa Ministry
The Sower
Stellenberg Jeug
Amen Jesus - bediening in Stellenbosch
Stille Nag Web - Inligting oor die Kerslied
Die Stormpies - Ds Marius en Amanda Storm in Nederland
Straat Universiteit van Mercy Street Ministries - Gratis opleiding in Evangelisasie
Straatwerk, Kaapstad
Studietrust - bestry armoede met studie
Die Suiwer Leer
Suid-Afrikaanse Aksie vir Wêreld-Evangelisasie (SAAWE)
Sunergos - Gratis Christelike MP3-lêers
Ds. Adriaan Swart se Preekargief
Symphony Musiekbediening
Sy Opdrag - Bertie van Zyl
Sy Woord Bediening, Jeffreysbaai
Tehillah Christelike Gemeenskap, Port Elizabeth
Teknon Bediening - Jeugbediening aan die Wesrand
Teo - ’n Webdiens, veral vir Hervormde en N.G. Predikante
Teologie Biblioteek van Stellenbosch Universiteit
Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Theophilos
Trou Jy?
Truth Exposed
Tsotsi-evangelie
Turkye 2008 - Toer na belangrike plekke van die Ou Testament
Tweeduisend jaar se misleiding blootgelê
Radio Tygerberg - Kaapse Christen Gemeenskapsradio
Uit die Woord - Preke van die Gereformeerde Kerk in klankformaat.
Vaaldriehoek Christen Webblad
Vanaf die Berg
VCSV - Die Verenigende Christen-Studentevereniging van SA
VCSV Gesinskampe, Amanzimtoti
VCSV Hoërskool Hexvallei
VCSV Vrystaat
S.A. Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes
Die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys (VCHO)
Vereniging vir Gereformeerde Lewenswandel - uitgewers van Waarheid en Dwaling
Die Vers-’n-dag diens van die Bybelgenootskap van S.A.
Die Versteekte Verse
Vir die vrou - deel van die N.G. Kerk in Namibië se webwerf
Vissers vir Christus
Visnet
Voëlvlug oor die Kerkgeskiedenis
Vox Viva - Gereformeerde Internet Tydskrif
Vrou in Christus Oorsprong Bediening
Vurk in die Pad - Vrae en antwoorde oor die Bybel
Waarheid en Dwaling - mondstuk van die Vereniging vir Gereformeerde Lewenswandel
Die Waarheid - meer oor u Skepper, die Skepping, en u
Wat God Kan Doen Kwartaallikse tydskrif
Webwoord - Erediens Biblioteek
Wêreldbiddag vir Vroue
Werkende Jeug Richardsbaai - Gereedskap van God
Wesmoot Christelike Aksie, Pretoria
Wesmoot Lig - Gratis koerant van die Wesmoot Christelike Aksie, Pretoria
N.G. Kerk Sinode Wes-Transvaal
Willie en die Wenspan - Christelike sangbediening aan kinders
Willie Joubert Geestelike kunstenaar
Woordverspreiding
Worldwide Church of God - Transformasie van ’n sekte
WWeSSkamp Pretoria - Werkende Wesens en Senior Studente, Pretoria
Wie is Jesus?
Woord in Aksie
Woord in Aksie - Tieners & Twenties
Die Woord van God versus Die 1983 Vertaling
Woordwakker - Afrikaanse Christelike Bordspeletjie
Woordwyser
Xodus - Finansiële Bevryding
Henk Zeeman S.A. Dominee in Nederland
Zimbabwe bediening
Dr. Benno Zuiddam van TasmaniŽ - gratis aflaaigoed




Gemeentes

Alfabeties gerangskik volgens gemeentenaam

Afrikaanse gemeentes in die Buiteland (Kruispad se lys)
N.G. Kerk Aasvoëlkop, Johannesburg

Afrikaans Christian Church, Brisbane, Australië
Gereformeerde Kerk Akasia
N.G. Gemeente Akasia
Alberton Lewensentrum
N.G. Gemeente Alberton
N.G. Gemeente Alberton-Oos
N.G. Gemeente Alberton-Suid
Alberton: N.G. Kerk Brackendal
N.G. Kerk Alkmaar, Nelspruit
N.G. Gemeente Suidkus, Amanzimtoti
Gereformeerde Kerk Andeon, Pretoria
Antipas Gereformeerde Baptiste Gemeentes, Pretoria en Vereeniging
Bellville: A.G.S. Bellville
Bellville: Coram Deo Gemeente
Bellville: Gereformeerde Kerk Bellville
Bellville: N.G. Kerk La Rochelle, Bellville
Bellville: Gereformeerde Kerk Bellville-Oos
Gereformeerde Kerk Benoni
Gereformeerde Gemeente Bergbron
N.G. Kerk Bergsig, Durbanville
N.G. Kerk Bergsig, Newcastle
N.G. Gemeente Bergsig, Rustenburg
A.G.S. Bet-El Newlands Gemeente, Johannesburg
V.G.K. Bethal
Bethlehem Christensentrum
N.G. Gemeente Bethlehem-Oos
N.G. Gemeente Blanco
Bloemfontein: N.G. Kerk Langenhovenpark, Bloemfontein
Bloemfontein: N.G. Kerk Pellissier, Bloemfontein
N.G. Kerk Bloemfontein-Wes
N.G. Gemeente Bloubergstrand
Boksburg: Woord en Lewe Gemeente
Gereformeerde Kerk Boksburg-Suid
N.G. Kerk Bothaville Noord
N.G. Kerk Brackendal, Alberton
N.G. Kerk Brackenfell
Logos Gemeente - Logos Baptiste Kerk, Brackenfell
N.G. Kerk Brackenfell Proteahoogte
N.G. Kerk Bredasdorp
Afrikaans Christian Church, Brisbane, Australië
Hervormde Kerk Gemeente Brits
Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn
Herleef! by Brownsville, Florida, V.S.A.
N.G. Gemeente Cedarville-Matatiele
Gereformeerde Kerk Centurion
Centurion-Wes Presbiteriaanse Kerk
Centurion: N.G. Gemeente Wierdapark-Suid
Christelike Vereniging van Suid-Afrika
Christensentrum Elspark - ’n A.G.S. Gemeente in Germiston
Christensentrum Lambton, Germiston
Christlife SA
N.G. Kerk Constantia - Houtbaai
Coram Deo Gemeente
Gereformeerde Kerk Daniëlskuil
Danie Theron Gemeente, N.G. Gemeente, Eikenhof
V.G.K. Decoligny, Umtata, Transkei
N.G. Kerk De la Bat, Bellville - Gemeente vir Dowes
N.G. Kerk De la Bat, Worcester - Gemeente vir Dowes
Gereformeerde Kerk Delportshoop
Gereformeerde Kerke Dendron en Magalakwin
Die Eike N.G. Kerk, Kuilsrivier
Dikaios Christen Gemeente, Stellenbosch
N.G. Gemeente Doornkloof, Centurion
N.G. Gemeente Doornpoort
Doxa Deo
Doxa Deo Gemeente, Kaapstad
Doxa Deo Gemeente, Port Elizabeth
Doxa Deo Gemeente, Tshwane
Draaipunt - Gereformeerdes in Londen
N.G. Kerk Driehoek, Vanderbijlpark
Dubai Afrikaanse Gemeente

N.G. Kerk Fynnland, Durban
N.G. Kerk Durban-Noord
Durbanville: N.G. Gemeente Durbanville
Durbanville: N.G. Kerk Durbanville-Bergsig
Durbanville: Sonstraal Baptiste Kerk, Durbanville
Die Eike N.G. Kerk, Kuilsrivier
N.G. Gemeente Elarduspark, Pretoria
Eldamah Bedieninge, Delmas
N.G. Eldoraigne Familiekerk, Centurion
N.G. Gemeente Elsburg-Suid
A.G.S. Emmanuel Knysna
Gereformeerde Kerk Empangeni
N.G. Kerk Empangeni (Mtunzini-wyk)
Gereformeerde Kerk Ermelo
N.G. Gemeente Eros, Windhoek
Filadelfia Christen Gemeente, Stellenbosch
N.G. Kerk Losberg, Fochville
N.G. Gemeente Floridapark
Fontainebleau Gemeenskapskerk, Randburg
N.G. Kerk Fynnland, Durban
N.G. Kerk Pretoria-Garsfontein
N.G. Gemeente Garsfonteinpark - sien Lux Mundi Gemeente
Germiston:Christensentrum Elspark - ’n A.G.S. Gemeente in Germiston
Germiston: Christensentrum Lambton, Germiston
Gereformeerde Kerk Germiston
Gezina-gemeente van die Sewendedag Adventistekerk
N.G. Gemeente Klerksdorp-Goudkop
N.G. Gemeente Goodwoodpark
N.G. Gemeente Groblersdal
Tehillah Selgemeente, Groblersdal
N.G. Gemeente Groenkloof, Pretoria
N.G. Kerk Grootbrakrivier
Die Hamilton Gemeente van die Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland
N.G. Gemeente Hartbeespoort
N.G. Kerk Heidekoppie, Brackenfell
N.G. Gemeente Hennenman
Hervormde Gemeente Heilbron
N.G. Kerk Helderberg, Somerset-Wes
A.G.S. Herlewingsoord, Pietermaritzburg
N.G. Gemeente Heuwelkruin, Bloemfontein
His People, Potchefstroom
A.G.S. Hoedspruit
N.G. Gemeente Horison-Noord
N.G. Kerk Constantia - Houtbaai
Houtkruis Selkerk - A.G.S. Gemeente Silverton
N.G. Gemeente Hugenoot, Bloemfontein
Die S.A. Gemeente Ierland
Jeffreysbaai: Sy Woord Bediening, Jeffreysbaai
Afrikaans Ortodokse Kerk van Johannes die Doper, Wes-Kaap
Johannesburg: A.G.S. Bet-El Newlands Gemeente, Johannesburg
Kaapstad Studentekerk
Kaapstad V.G.K. (Bellville)
Kaapstad: N.G. Gemeente Bloubergstrand
Kaapstad: Doxa Deo Gemeente
Kaapstad: St. Stephens N.G. Kerk
Kainos Vernuwende Gereformeerde Kerk, Montana, Pretoria
A.P.K. Kakamas
N.G. Gemeente Kameeldrif
Kameeldrift Christen Kerk
Baptistekerk Kempton Park
A.G.S. Kempton Park-Noord

Nederduitsch Hervormde Kerk Kempton Park-Oos
Kerk Sonder Mure, voorheen N.G. Gemeente Verwoerdburgstad
A.G.S. Royldene, Kimberley
Klerksdorp: Christelike Vereniging van Suid-Afrika
N.G. Gemeente Klerksdorp-Goudkop
A.G.S. Emmanuel, Knysna
A.G.S. Koinonia Gemeente, George
Gereformeerde Kerk Krugersdorp
N.G. Kerk Krugersdorp Oos
Kuilsrivier: N.G. Kerk Die Eike
Krugersdorp: N.G. Gemeente Randpoort
Kruiskerk, Kaapstad
Kruispad se lys van Afrikaanse gemeentes in die Buiteland
N.G. Kerk Kuilsrivier
N.G. Kerk Kuilsrivier-Suid

N.G. Gemeente Ladysmith, KwaZulu-Natal
Christensentrum Lambton, Germiston
N.G. Gemeente Langebaan
N.G. Kerk Langenhovenpark, Bloemfontein
N.G. Kerk La Rochelle, Bellville
N.G. Kerk Levubu
Lewende Woord, Centurion
Lewende Woord Bedieninge, Pretoria
Lewende Woord Bedieninge Westerlig, Pretoria
Volle Evangelie Kerk van God, Lighuis gemeente, Sinoville
Gereformeeerde Kerk Linden
Logos Gemeente - Logos Baptiste Kerk, Brackenfell
A.P.K. Londen
Draaipunt - Gereformeerdes in Londen
SA Evangeliese Kerk - Londen
SA Gemeente - Londen
N.G. Kerk Losberg, Fochville
Lux Mundi Gemeente, Pretoria
A.P.K. Lydenburg
N.G. Gemeente Lynnwood, Pretoria
N.G. Gemeente Lynnwoodrif, Pretoria
N.G. Kerk Lyttelton-Oos, Centurion
Gereformeerde Kerke Magalakwin en Dendron
N.G. Kerk Magalieskruin
Maranata - Nuwe Testamentiese Kerk, Potgietersrus
V.G.K. Pretoria-Maranata
N.G. Gemeente Marikana
N.G. Kerk Margate
Gereformeerde Kerk Pretoria-Meintjeskop
N.G. Gemeente Melkbosstrand
N.G. Gemeente Mellville, Johannesburg
N.G. Studentekerk Mellville, Johannesburg
Gereformeerde Kerk Messina
Gereformeerde Kerk Meyerspark
N.G. Gemeente Meyerspark
N.G. Kerk Meyerton
Gereformeerde Kerk Middelburg-Noord
N.G. Gemeente Middelburg
N.G. Kerk Middelburg-Suid
Middelburg-Wes N.G. Kerk
Volle Evangelie Kerk Middelburg
N.G. Kerk Molteno
N.G. Kerk Mondeor
N.G. Gemeente Montagu
N.G. Gemeente Montana, Pretoria
A.P. Gemeente Mooinooi - Maranata Jeug
N.G. Kerk Môregloed
N.G. Gemeente Moreletapark, Pretoria
A.G.S. Môrester, Birchleigh
Mosaïek, Randburg
Mosselbaai: N.G. Gemeente Mosselbaai
Mosselbaai: N.G. Kerk Mosselbaai-Suid
Mosselbaai: Second 8th Week Bedieninge (S8W Ministries), Mosselbaai

Musina: N.G. Kerk Musina
A.P.K. Namakwaland
N.G. Gemeentes in Namibië
Afrikaanse kerk in Nederland
NeoGen Kerk vir ’n Nuwe Generasie
Neos Gemeente Centurion
Newlands: A.G.S. Bet-El Newlands Gemeente, Johannesburg
N.G. Kerk Nieu-Bethesda
Die Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland

N.G. Kerk Noordkus
N.G. Gemeente Norkempark
Novus Vita - Nuwe Lewe Christelike Kerk, Australië
A.G.S. Nuwe Lewe, Worcester
Gereformeerde Kerk Oos-Moot, Pretoria
Parkkruin Familiekerk - N.G. Gemeente in Parkview, Johannesburg
Pretoria-Oosterlig
Paarl: Strooidak N.G. Kerk
Gereformeerde Kerk Parys
N.G. Kerk Pellissier, Bloemfontein
V.E.K. Gemeente Penford, Uitenhage
Perth: Afrikaanse Christelike Kerk in Perth, Wes-Australië
Perth Afrikaans Reformed Church, Wes-Australië
Perth: Die Christian Reformed Church of Australia (CRCA) (Perth Uitreik-aksie na Suid-Afrikaners)
A.P.K. Phalaborwa
N.G. Kerk Phalaborwa
Doxa Deo Gemeente, Port Elizabeth

Die Gereformeerde Kerk Pretoria (Dolerend)
Die Pretoria-streek van die Sewendedag Adventistekerk
Doxa Deo Gemeente, Tshwane
Gemeente Philadelphia, Pretoria
N.G. Kerk Philippolis, Vrystaat
N.G. Gemeente Pietermaritzburg-Noord
Gereformeerde Kerk Pinetown
Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk, Centurion
N.G. Kerk Pietersburg
Gereformeerde Kerk Pietersburg-Suid
NG Kerk Plettenbergbaai
A.P.K. Pofadder
Port Elizabeth Baptiste Gemeente
Gereformeerde Kerk Port Elizabeth
N.G. Kerk Port Elizabeth-Hoogland
N.G. Kerk Potchefstroom-Suid (Suiderkruis Gemeente)
Maranata - Nuwe Testamentiese Kerk, Potgietersrus
N.G. Kerk Potgietersrus-Oos
N.G. Gemeente Premiermyn, Cullinan
N.G. Kerk Pretoria
V.G.K. Pretoria
Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn
N.G. Kerk Pretoria-Garsfontein
V.G.K. Pretoria-Maranata
Gereformeerde Kerk Pretoria-Meintjeskop
N.G. Gemeente Pretoria-Oos (Ooskerk)
Pretoria-Oosterlig
Pretoria: N.G. Gemeente Lynnwoodrif, Pretoria
Pretoria: N.G. Kerk Magalieskruin
Pretoria: N.G. Gemeente Montana
Pretoria: N.G. Kerk Môregloed

Pretoria: Gereformeerde Kerk Totiusdal, Pretoria
A.P.K. Primrose
Gereformeerde Kerk Primrose
N.G. Kerk Queenstown
N.G. Kerk Quellerina, Johannesburg
A.G.S. Randburg
Gereformeerde Kerk Randburg
N.G. Kerk Randburg
Randburg Gemeente
N.G. Gemeente Randpoort, Krugersdorp
Rant en Dal Gemeenskapskerk, Krugersdorp
N.G. Gemeente Raslouw
Reformerende Kerk, Pretoria
Renaissance Gemeente, Pretoria
N.G. Gemeente Riebeeckstad-Erfdeel
Gereformeerde Kerk Rietvallei
N.G. Kerk Riversdal-Wes
A.G.S. Robertsham, Johannesburg
N.G. Kerk Roodekrans
N.G. Gemeente Wilgespruit, Roodepoort
Gereformeerde Kerk Rooihuiskraal
Nederduitsch Hervormde Kerk Rooihuiskraal
N.G. Gemeente Rooihuiskraal
Rooihuiskraal Jeugdiensbediening
A.G.S. Royldene, Kimberley
Ruimsig Gemeente
Rustenburg: N.G. Gemeente Bergsig, Rustenburg
S.A. Gemeentes in die Buiteland
S.A. Gemeente - Ierland
S.A. Evangeliese Kerk - Londen
SA Gemeente - Engeland, Skotland en Ierland
S.A. Gemeentes in die Buiteland
A.P.K. Sanddrift, Brits
N.G. Kerk Sasolburg Vier Ankers
Second 8th Week Bedieninge (S8W Ministries), Mosselbaai
N.G. Kerk Secunda
V.E.K. Secunda
N.G. Gemeente Sesmylspruit, Centurion
Die Pretoria-streek van die Sewendedag Adventistekerk
Gezina-gemeente van die Sewendedag Adventistekerk
A.G.S. Gemeente Silverton (Houtkruis Selkerk)
N.G. Kerk Somerset-Oos
N.G. Gemeente Somerset-Wes
N.G. Gemeente Somerstrand, Port Elizabeth
N.G. Kerk Sonhoogte, Germiston
P.P.K. Sonlandpark, Vereeniging
Sonstraal Baptiste Kerk, Durbanville
N.G. Gemeente Sonstraal, Durbanville
Hervormde Kerk Standerton
N.G. Gemeente Stellenberg
Stellenberg Jeug
Stellenbosch Gemeente
Stellenbosch: Dikaios Christen Gemeente
Stellenbosch: Filadelfia Christen Gemeente
Stellenbosch: Gereformeerde Kerk
Stellenbosch: N.G. Moederkerk
Stellenbosch: N.G. Kerk Sentraal
Strooidak N.G. Kerk, Paarl

St. Stephens N.G. Kerk, Kaapstad
Studentekerk N.G. Mellville, Johannesburg

Gereformeerde Kerk Sunnyside, Pretoria
Suiderkruis Gemeente - N.G. Kerk Potchefstroom-Suid
N.G. Gemeente Suidkus, Amanzimtoti
Swaziland Reformed Church
Christian Reformed Church of Sydney (CRCA) (Sydney Uitreik-aksie na Suid-Afrikaners)
Sy Woord Bediening, Jeffreysbaai
Tafelberg N.G. Kerk, Kaapstad
N.G. Kerk Tamboerskloof
Tehillah Selgemeente, Groblersdal
Gereformeerde Kerk Totiusdal, Pretoria
N.G. Kerk Townsview
Doxa Deo Gemeente, Tshwane
Tsumkwe Gemeente vir Boesmans in Namibië
Tygerbergkerk Sewendedag Adventistekerk
Uitenhage: V.E.K. Gemeente Penford
Universitas Baptiste Kerk, Bloemfontein
N.G. Kerk Universiteitsoord
Valleisig Gemeente, Faerie Glen, Pretoria
Nederduitsch Hervormde Kerk, Verwoerdburg
N.G. Gemeente Verwoerdburgstad - Kerk Sonder Mure
Vredelust Gemeente - Bellville
Vredendal Gemeente
N.G. Kerk Walvisbaai-Meersig
N.G. Kerk Walvisbaai Noord
Gereformeerde Kerk Wapadrand
N.G. Kerk Warmbad
A.G.S. Waterkloof, Pretoria
A.G.S. Waterkloof jeug-bediening - Beyond Jeug
Gereformeerde Kerk Waterkloofrand
N.G. Kerk Waverley-Oos
Hervormde Kerk Welgelegen, Pietersburg
Welgemoed Gemeente
Afrikaanse Kerk in Wellington, Nieu-Seeland
Hervormde Gemeente Weltevreden, Roodepoort
N.G. Kerk Weltevreden, Roodepoort
Afrikaanse Gemeente Wenen, Oostenryk
Wesmoot Christelike Aksie, Pretoria
Westdene Gemeente A.G.S. Gemeente
N.G. Gemeente Westville, Durban
Gereformeerde Kerk Wierda Park, Centurion
N.G. Gemeente Wierdapark, Centurion
N.G. Gemeente Wierdapark-Suid, Centurion
N.G. Gemeente Wilgespruit, Roodepoort
N.G. Gemeente Eros, Windhoek
Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid
Nederduitsch Hervormde Kerk Witbank-Noord
N.G. Kerk Witbank-Vallei
N.G. Gemeente Witrivier
N.G. Kerk Wolmaransstad
N.G. Kerk Wonderboompoort
Woord en Lewe Gemeente, Boksburg
Gereformeerde Kerk Worcester
Word & Wisdom Ministries, Drie Riviere
N.G. Kerk Wynberg, Kaapstad
Gereformeerde Kerk in Zimbabwe



Forums

Afrikaanse Lighuis Christelike Besprekingsforum
Bemoediging- en Beradings-besprekingsgroep
Die Calvinistiese Poslys - Besprekingsgroep
Christelike Onderwys Posgroepe
Christenmaats vir Enkellopendes
Christen Onderwysforum
God-forum - godsdienstige-, God- en esoteriese bespreking

Kerkbode Kletskerk
Kletskerk ’n Forum vir gesprek en debat oor geloof
Die Konsistorie - Dominee.co.za se Gespreksforum
Kruisgesprek
Nuwe Hervorming Netwerk - oop religieuse gesprekke
S.A. Gebed - Gebede vir Suid Afrika en die Wêreld
Die Sinodale Getuienisforum

Koerante en tydskrifte

Kruispad Christelike tydskrif
Wesmoot Lig - Gratis koerant van die Wesmoot Christelike Aksie, Pretoria

Preke

Dominee.co.za Duisende preke, ingedeel volgens onderwerp
Preke en Oordenkings in klank
Christensentrum Elspark - ’n A.G.S. Gemeente in Germiston
N.G. Gemeente Alberton-Suid
Gereformeerde Kerk Andeon, Pretoria
Ds. Attie Nel se preke
Gereformeerde Kerk Bellville
N.G. Gemeente Bergsig, Rustenburg
Dr. A.H. Bogaards
Gereformeerde Kerk Centurion
Centurion-Wes Presbiteriaanse Kerk
Christlife SA
Wentzel Coetzer se preke
Dikaios Christen Gemeente, Stellenbosch
Ds. Nelis du Toit, Agter-Paarl
Christensentrum Elspark - ’n A.G.S. Gemeente in Germiston
Gereformeerde Kerk Empangeni
N.G. Kerk Pretoria-Garsfontein
Gereformeerde Kerk
Hervormde Kerk Preeksketse
N.G. Gemeente Heuwelkruin, Bloemfontein
Jeugpreke van AJK Jeugfokus
Kameeldrift Christen Kerk
A.G.S. Kemptonpark-Noord
Gereformeerde Kerk Krugersdorp
Christensentrum Lambton, Germiston
Leef die Woord
N.G. Kerk Levubu
Gereformeeerde Kerk Linden
Bobby Loubser se Afrikaanse Sermoene
Gereformeerde Kerke Magalakwin en Dendron
N.G. Gemeente Middelburg
N.G. Gemeente Moreletapark, Pretoria
Gereformeerde Kerk Oos-Moot, Pretoria
Gereformeerde Kerk Parys
Bloemfontein: N.G. Kerk Pellissier, Bloemfontein
V.E.K. Gemeente Penford, Uitenhage
Pierre van Ryneveld Gemeenskapskerk, Centurion
N.G. Gemeente Moreletapark, Pretoria
N.G. Kerk Pretoria-Garsfontein
Gereformeerde Kerk Oos-Moot, Pretoria
Parkkruin Familiekerk - N.G. Gemeente in Parkview, Johannesburg
Gereformeerde Kerk Pinetown
N.G. Kerk Queenstown
N.G. Gemeente Riebeeckstad-Erfdeel
N.G. Kerk Secunda

Stellenbosch Gemeente
Ds. Adriaan Swart se Preekargief
Tafelberg N.G. Kerk, Kaapstad
V.E.K. Gemeente Penford, Uitenhage
N.G. Kerk Universiteitsoord
Nederduitsch Hervormde Kerk, Verwoerdburg
Vox Viva - Gereformeerde Internet Tydskrif
N.G. Kerk Weltevreden, Roodepoort
N.G. Kerk Witbank-Vallei
N.G. Gemeente Witrivier
Woord en Lewe Gemeente, Boksburg

Preke in klank

Preke en Oordenkings in klank
Afspraak Afrikaans, Nieu-Seeland
Antipas Gereformeerde Baptiste Gemeentes, Pretoria en Vereeniging
Gereformeerde Kerk Bellville
Gereformeerde Kerk Bellville-Oos
Gereformeerde Kerk Centurion
Christlife SA
Gereformeerde Kerk
N.G. Kerk Levubu
Lewende Woord Bedieninge, Pretoria
N.G. Gemeente Moreletapark, Pretoria
Gereformeerde Kerk Oos-Moot, Pretoria
Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn
N.G. Gemeente Moreletapark, Pretoria
Gereformeerde Kerk Randburg
Stellenbosch Gemeente
Tafelberg N.G. Kerk, Kaapstad
Webwoord - Erediens Biblioteek
Wooma.net
Woord en Lewe Gemeente, Boksburg

Bybelstudie

Dominee.co.za
Dr. A.H. Bogaards
Bybelstudie Handleidings
Draaipunt - Gereformeerdes in Londen
Ds. Nelis du Toit, Agter-Paarl
Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn
Lewende Kerk van God Bybelstudiekursus
N.G. Gemeente Moreletapark, Pretoria
Vox Viva

Dagstukkies

Brood op die Water (Dagstukkies van Radiokansel)
Christene.co.za se Vers-’n-dag-diens
Daaglikse Inspirasie van Dr. Monty Eloff, Lewende Waters Bediening
Dagstukkies en Bybelstudies - Gereformeerde Kerk Randburg

N.G. Gemeente Alberton-Suid
Ons Dag se Brood - N.G. Kerk Noordkus
Passie vir Jesus
Preekwenk van CABSA
Shama - gedagte vir die dag
Die Suiwer Leer
Vers-’n-dag van Christene.co.za
Wat God Kan Doen - Kwartaallikse tydskrif
Winners At Work Christelike e-pos-dagstukkies

Gebed

Gebedsversoeke
aflaaibare groepkursus oor praktiese gebed
Amos - Landbou Gebedsfokus
Gebed.co.za
Gebed - ’n Praktiese groepkursus oor doeltreffende gebed
Gebede: Hoe om effektief te bid
Kairos Gebedswag, Kaapstad
S.A. Gebed - Gebede vir Suid Afrika en die Wêreld
Sarie Jansen - Sekretaresse van die Wêreldbiddag vir Vroue
Wêreldbiddag vir Vroue

Gebedsversoeke

4Him - Christelike webwerf
Abba Vader - Gebedsversoeke en getuienisse
Abigail Bediening
Afrikaanse Christen Kerk van Nieu-Seeland
Alfa Omega - ‘n Onafhanklike Christelike organisasie wat die evangelie verkondiging
Betlehem-Oord - woonplek vir armes, Andeon
Bid vir my
Dominee.co.za
Fanaties vir Jesus Gespreksblad
Gebed.co.za
Haleluja
Kameeldrift Christen Kerk
Kruisgenerasie
Leef die Woord
Lewende Woord, Centurion
Lewende Woord Bedieninge, Pretoria
Metamorfose Pastorale Sielkundiges
Midweek Bediening - weeklikse boodskappe en gebedsversoeke

Die Suiwer Leer
V.E.K. Gemeente Penford, Uitenhage
Woord en Lewe Gemeente, Boksburg

Berading

Bybelkor se beradingsdiens

Woord en Lewe Gemeente, Boksburg

Getuienisse

Abba Vader - Gebedsversoeke en getuienisse
Betlehem-Oord - woonplek vir armes, Andeon
Elize Botes - Getuienis en gedigte
Kingfisher Mobiliseringsentrum - ’n interkerklike getuienismobiliseringsorganisasie
Muurprop - Christen tienerbediening in Polokwane
Die Sinodale Getuienisforum

Vir predikante

Bybel-Media Monitor - Nuusbrief vir kerkleiers met grappies en rekenaarwenke
Buvton lewer spesialisdienste aan predikante en gemeentes
Christelike Gereformeerde Teologiese Seminarium
Coenie Calitz vir hulpmiddels vir die bediening
Dominee.co.za
Geloofsvrae
Gemeentedienstenetwerk
Kruisgewys - tydskrif vir N.G. predikante
Kruisgewys - tydskrif vir predikante, uitgegee deur GDN en Bybel-Media
Leer- en Lewenskwessies
OTNET - Ou Testament-wetenskap
Ou Testament Nuusbrief
Die Posduif - vir N.G. predikante en kerkkantore in KwaZulu-Natal
Teo - ’n Webdiens, veral vir Hervormde en N.G. Predikante
Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika



Die Knoop: Duisende Afrikaanse Bestemmings!