Afrikaans op die Internet  Die Knoop      Duisende Afrikaanse Bestemmings! 
Die Knoop: Duisende Afrikaanse Bestemmings!
www.dieknoop.co.za


Kry R3000-00 gratis by Suid-Afrika se voorste Internet-casino.  Klik hier!

Die Knoop

Duisende Afrikaanse Bestemmings!


Opvoedkundige Instellings


Afrikaans-Ekspo vir Leerders
Afrikaans- en Gebruiksafrikaans-Olimpiades
Die Afrikaanse Protestantse Akademie
Afrikaanse Skole - Forum oor behoud van Afrikaans in skole
Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (AROS) - Opleiding vir Gereformeerde Onderwysers
Aksie Reformatoriese Skoolonderwys (ARSO)
Sentrum vir Aktepraktyk
Badseloop Skoolverlaterskamp
Beweging vir Christelik-volkseie Onderwys (BCVO)
Blou Bulle Laerskole Rugby

Breinkaarte
BybelPRET - Bybellees- en speletjiesprogram vir laerskoolleerlinge
Centurion Akademie

Centurion Remediërende Akademie
Christelike Onderwys Posgroepe
Christen Onderwysforum (COF)
Die Chrysalis Akademie - Intensiewe persoonlike ontwikkeling vir jong volwassenes
Computus Bestuursburo
Curamus Vereniging vir tuisonderwys
CVO-Skole - Christelik-Volkseie Onderwys
Dagblad - Skoolsport koerant
Debatkompetisie van Die Rapporteyers
De Bruinpark Speelskool, Christelike Afrikaanse Kleuterskool, Ermelo
Del Centro Kreatiwiteitsentrum
Die Poort Bulletjies
Doringrosie - Operette vir Laerskole
DPA Rekenaar Opleidingskool
EdSIS Skoolinligtingstelsel - Skooladministrasieprogram
Educor
Eksamen - tien valstrikke van studeer
Learning Channel - Ou Afrikaanse Matriekvraestelle
Eye Read Leesvaardigheid-verbetering
EzPaper - help onderwysers om vraestelle op te stel
Fondsinsamelingprojek vir skole
Freegig Multimedia skolenuus


Hervormde Studente Vereniging, Johannesburg
Impak Onderwysdiens
inAfrikaans.com - Pretpakke vir ouer-kind aktiwiteite
Internasionale Leier Akademie
Jeugboeke in die klaskamer
JIP Matriektips
Joba Rekenaardienste
Kaskarre - vir fondsinsameling, spanbou en pretdae
Kenweb - Selfwerkonderwys en Rekenaarprogramme
Kerkhulpmiddels oor opvoeding en onderwys
Kids CD - Opvoedkundige programme op CD
Kids Club International
Kinderwerf
Klaskamerkaskenades - Danie Cronje
Kruisjool
Kurrikulum 2005 Termelys
Leeraktiwiteite en Lesidees vir Afrikaans-onderwysers
Lekkerleer Kleuterskool, Montanapark, Pretoria

Liewe Heksie in die Graad 4 Afrikaanse klaskamer
Majuba Privaatkollege, Brits
Hoërskool Martie Du Plessis vir gespesialiseerde onderwys, Bloemfontein
Matriekwenke - JIP Matriektips

Mieliestronk.com - Inligting, opvoeding en skoolprojekte-hulp
Die Miernes Naskool, Centurion
Mik - Media in Klaskamer
Meester - Strokies deur Danie Cronje
Die Mieliestronk Artikels vir skooltake en projekte
Mooikrans Equus Perdrysentrum en vakansieplaas, Mpumalanga
Moreleta Duifies Kleuterskool, Pretoria

Muisneste - Musiekblyspel vir Hoërskole


NetBek - Hennenman Hoërskool Internetkoerant
Nukleus Onderwys
Olifantsfontein Opleidingsentrum
Onderwyskollege Pretoria - sien Skool vir Onderwysopleiding, Universiteit van Pretoria
Onderwyskollege Potchefstroom Oud-Pote

OnderwysNet - Rubriek op Litnet
Ons Wonderlike Wêreld - CD met Huisgenoot Skoolprojekte
Pampoenpaleis Kleuterskool, Kempton Park
Pestalozzi Trust - Regsfonds vir tuisonderwys
Die Poort Bulletjies
Potchefstroom Onderwyskollege Oud-Pote
Pretoria Onderwyskollege - sien Skool vir Onderwysopleiding, Universiteit van Pretoria
Prieska Jeugkamp
Die Afrikaanse Protestantse Akademie
Rockprojects - Wiskunde CD’s vir die Rekenaar
Die Rotsreeks Wiskunde-CD’s

SAOU - Suid-Afrikaanse Onderwysersunie
SAOU (Kaapland) - Onderwysersunie
SAVTO - Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Taalonderrig
S.A. Skolerugby
Schoolink - Internetdienste vir skole
Selfstudie Afstandstudie vir Diplomas en Grade
Sentrum vir Aktepraktyk
Sew Easy Naald- en Handwerkskool
Siembamba Kleuterskool, Centurion

Skole-eed - Nee vir voorgestelde eed
Skolerugby - Foto’s en Statistiek deur Hannes Oliver
Skolerugby.co.za
Skolliekampe - Skoolverlaterskampe in Kwazulu-Natal en Oos-Transvaal
Skoolbestuur CD
Skoolgereedheid - Breinlyn se gratis toets
Skooltake.co.za
Skoolwerk
Smartstart Ontwikkelingsprogram vir kinders
Speel-speel-Afrikaans
Stellenbosch Instituut vir Postmatriek Studies (SIPS)
Studentekerk Mellville, Johannesburg
Studietrust - bestry armoede met studie
Taalarsenaal - Afrikaans-onderrig in die Oos-Kaap
Tabok (Trust vir Afrikaanse Beheerliggame vir Onderwys en Kultuur)
TeachITza - Hulpbronne vir Inligtingstegnologie (IT) opvoeders en leerders
TO Groep (Transvaalse Onderwysersvereniging) - verteenwoordig die SAOU in Transvaal
Toekomstige onderwysers
Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys
Tuisonderwys Besprekingsgroep
Tuisskool Hulpbronne in Suid-Afrika

Uitkomsgebaseerde Onderrig (UGO)
Valgetal Gratis wiskunde en opvoedkundige speletjies
Die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys (VCHO)

Wiskunde onnie in jou huis
Die Wiskunde Klaskamer van Stephanie Steenkamp
Wistan Wiskunde-handleidings
Wonder Woeker Werf - Toepassing van Wiskunde, Wetenskap, Tegnologie en Entrepeneursskap, Pretoria
Zentium Systems - Verspreiders van Suid-Afrikaanse Opvoedkundige Programme

Skole


Hoërskool Die Adelaar Reünie
Affies, Pretoria
Afrikaanse Hoër Meisieskool, Pretoria
Afrikaanse Hoër Seunskool, Pretoria
Die Afrikaanse Hoërskool Sasolburg
Hoërskool Die Adelaar 10 jaar matriekreünie
Hoërskool Akasia
Laerskool Akasia
Hoërskool Alberton
Alberton: Laerskool Randhart, Alberton
Alma Mater Akademie, Krugersdorp
Alta du Toitskool vir verstandelik gestremde kinders, Kuilsrivier
Amajuba Skool, Newcastle
Hoërskool Andrew Rabie, Port Elizabeth
Laerskool Anton van Wouw, Pretoria
Laerskool Bakenkop, Centurion
Hoërskool Bastion, Krugersdorp

Laerskool Beaumont, Somerset-Wes
Bedfordview: Leeuwenhof Akademie, Bedfordview
Hoërskool Bekker, Magaliesburg
Bellville: Hoërskool Bellville

Benoni: Hoërskool Brandwag
Benoni: Laerskool Rynfield, Benoni
Hoërskool Ben Viljoen, Groblersdal
Hoërskool Ben Vorster, Tzaneen
Hoërskool Bergsig, Rustenburg

Bethlehem: Truida Kestell Skool
Bethlehem: Voortrekker Hoërskool
Bloemfontein: Primêre Skool Jim Fouché, Bloemfontein
Bloemfontein: Onze Rust Primêre Skool
Bloemfontein: Oranje Meisieskool
Bloemfontein: Hoërskool Sand du Plessis
Hoër Meisieskool Bloemhof, Stellenbosch
Blouskool (Hoërskool Kroonstad)
Blouskool Reünies - Hoërskool Kroonstad
Hoër Landbouskool Boland
Hoër Landbouskool Boland Ondersteuners- en Oud-Studentebond
Laerskool Bosveld, Ellisras
P.W. Botha Kollege, George
Laerskool Brackenfell
Hoërskool Brandwag, Benoni
Die Brandwag Hoërskool, Uitenhage
Bredasdorp Hoërskool
Laerskool Bredasdorp
Hoërskool Brits
Brits: Majuba Privaatkollege, Brits
Brits: Hoërskool Wagpos, Brits
Laerskool Broederstroom
Die Bult Jeugsentrum, George

Cape St. Blaize Privaatskool, Mosselbaai
Hoër Tegniese Skool Carel de Wet, Vanderbijlpark
Hoërskool Centurion
Centurion Remediërende Akademie
Centurion Reformia Onafhanklike Laerskool
C & N Sekondêre Meisieskool Oranje, Bloemfontein
Laerskool Concordia, Oos-Rand
Laerskool Courtrai, Paarl
Cradock: Hoër Landbouskool Marlow
Hoërskool Staatspresident C.R. Swart Oud-Matrieks, Pretoria
CVO-Skole
CVO Skool Excelsior
CVO Kleinfontein
CVO Magalies, Pretoria-Noord
CVO Skool Moot
CVO-Skool Pretoria
CVO Skool Verwoerdburg
CVO Skool Vivo
CVO Skool Vryburg
Laerskool Danie Malan, Pretoria-Noord
Laerskool Danville, Pretoria
Hoërskool De Aar
De la Batskool vir Dowes, Worcester
Laerskool Generaal De la Rey, Johannesburg
Die Poort Bulletjies
Hoërskool D.F. Malan, Bellville
Laerskool D.F. Malherbe, Vanderbijlpark
De Hoop Laerskool, Somerset-Wes
Laerskool Dennesig, Middelburg
Hoërskool Diamantveld, Kimberley
Hoërskool Die Wilgers, Pretoria
Hoërskool Dinamika, Alberton
Hoërskool Dirkie Uys, Moorreesburg
Primêre Skool Dirkie Uys, Durban
Dirk Postma Gereformeerde Skool, Pretoria
Laerskool Doringkloof, Centurion
Hoërskool Dr. E.G. Jansen
Hoërskool Driehoek, Vanderbijlpark
Hoërskool Dr. Johan Jurgens, Springs
Hoërskool Duineveld, Upington
Durban: Werda Skool, Durban
Hoërskool Durbanville
Laerskool Gene Louw, Durbanville
Laerskool Eikestad, Stellenbosch
Hoërskool Eldoraigne
Hoërskool Eldoraigne Matrieks Reünie
Laerskool Eligwa, Vanderbijlpark
Ellisras: Laerskool Bosveld, Ellisras
Hoërskool Elspark, Germiston
Hoër Tegniese Skool Elspark
Laerskool Elspark, Germiston
Laerskool Emfulenipark, Vanderbijlpark
Hoërskool Ermelo
Hoërskool Ermelo - help Afrikaans daar behou
Laerskool Eversdal, Kaapstad
CVO Skool Excelsior
Laerskool Fairland, Roodepoort
Voorbereidingskool Fanie Malan, Upington
Ferrum Hoërskool, Newcastle
Fichardtpark Primêre Skool
Hoërskool Frans du Toit, Phalaborwa
Laerskool Fleur, Lyttelton, Centurion
Hoërskool Florida, Roodepoort
Laerskool Florida, Roodepoort
Laerskool Fontainebleau
Hoërskool Framesby, Port Elizabeth
Hoërskool Garsfontein, Pretoria
Laerskool Garsfontein, Pretoria
Garsfontein Skyfskiet
Gelofte Skool, Pinetown
Laerskool Gene Louw, Durbanville
Laerskool Generaal De la Rey, Johannesburg
Hoërskool Generaal Hertzog, Witbank
Laerskool George-Suid
Gereformeerde Skool Dirk Postma, Pretoria
Germiston: Hoërskool Elspark, Germiston
Germiston: Laerskool Elspark, Germiston
Gerrit Maritz Hoërskool, Pretoria-Noord
Laerskool Gert Maritz
Laerskool Gimnasium, Paarl
Laerskool Goedehoop, Secunda
Die Hoërskool George
Die Bult Jeugsentrum, George
Gill Kollege, Somerset-Oos
Goudveld Hoërskool, Welkom

Goudveld Hoërskool Oud-Gouties
Hoër Volkskool Graaff-Reinet
Die Lourier - Skoolkoerant van die Hoërskool Grens
Grey Kollege, Bloemfontein
Grey Kollege Primêre Skool, Bloemfontein
Laerskool Paul Greyling, Vishoek
Groblersdal: Hoërskool Ben Viljoen
Hoërskool Hangklip, Queenstown
Hoërskool Hans Moore, Benoni
Laerskool Dr. Havinga
Hoër Volkskool Heidelberg
Laerskool Helderkruin, Roodepoort
Helpmekaar Kollege - Afrikaanse Privaatskool in Johannesburg
Laerskool Hendrik Louw
Hoërskool Hendrik Verwoerd, Pretoria
Hennenman Primêre Skool
Hennenman Hoërskool
Hennenman Hoërskool Internetkoerant - NetBek
Laerskool Hennopspark, Centurion
Hoërskool Generaal Hertzog, Witbank
Laerskool Historia, Vaaldriehoek

Hoogland Tuisskool, Rayton
Laerskool Horison, Roodepoort
Hugenote Hoërskool, Wellington
Primêre Skool Huttenpark, Newcastle
Laerskool Jan Celliers, Parkview, Johannesburg
Jan Krielskool vir kinders met spesiale onderwysbehoeftes en epilepsie


Laerskool Jan van Riebeeck, Kaapstad
Hoërskool Jeugland, Birchleigh
Hoërskool Jim Fouché, Bloemfontein
Primêre Skool Jim Fouché, Bloemfontein
Hoërskool Dr. Johan Jurgens, Springs
Die Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn, Pretoria
Hoër Jongenskool Paarl
Hoër Jongenskool Paarl Old Boys
Jubelatè Rekenaar Leersentrum, Brits
Kaapstad: Hoërskool Jan van Riebeeck
Kaapstad: Laerskool Jan van Riebeeck
Laerskool Kathu
Hoërskool Kempton Park
Kempton Park: Hoërskool Jeugland, Birchleigh
Laerskool Kenmare, Krugersdorp
Kido Eko-Skool en Bosveld Kampterrein
Kimberley: Hoërskool Diamantveld
Hoërskool Kirkwood
CVO Skool Kleinfontein
Klerksdorp: Laerskool Saamtrek, Klerksdorp
Klerksdorp: Hoërskool Wesvalia, Klerksdorp
Laerskool Kollegepark, Vanderbijlpark
Laerskool Koraalsig Christen Privaatskool, Nelspruit
Klub Rooies - Kroonstad Rooiskool Reünies
Kroonstad: Hoërskool Kroonstad (Blouskool)
Kroonstad: Hoërskool Kroonstad (Blouskool) Reünies
Kroonstad: Die Afrikaanse Hoërskool Kroonstad (Rooiskool)
Kroonstad Akademie
Krugersdorp: Hoërskool Bastion, Krugersdorp
Krugersdorp: Alma Mater Akademie

Krugersdorp: Hoërskool Monument
Krugersdorp: Hoërskool Noordhuewel
Laerskool Kruinpark, Secunda
Kuilsrivier: Alta du Toitskool vir verstandelik gestremde kinders
Kuilsrivier: Laerskool Mikro
Kwagga ’96 - Hoërskool Outeniqua Reünie
Hoërskool Labori
Langenhoven Gimnasium, Oudtshoorn
Hoër Meisieskool La Rochelle, Paarl
Leeuwenhof Akademie, Bedfordview
Leeuwspruit Primêre Skool - Sasolburg
Hoërskool Linden
Laerskool Louw Geldenhuys, Linden
Lucas Meyer Primêre Skool, Vryheid
Hoërskool Lydenburg Matrieks 1981

Laerskool Lynnwood
CVO Magalies, Pretoria-Noord
Magaliesburg: Hoërskool Bekker, Magaliesburg
Laerskool Magalieskruin, Pretoria
Hoër Landbouskool Marlow, Cradock
Hoërskool Menlopark
Laerskool Menlopark
Laerskool Menlopark Kleuterskool
Hoërskool Merensky, Tzaneen
Merriespruit Laerskool, Virginia
Laerskool Meyerspark
Hoërskool Middelburg
Hoër Tegniese Skool Middelburg
Laerskool Middelburg
Laerskool Mikro, Kuilsrivier


Hoërskool Montana, Pretoria
Hoërskool Monument, Krugersdorp
Laerskool Monumentpark
CVO Skool Moot
Morgenzon Landbou Akademie
Mosselbaai Sportskool
Cape St. Blaize Privaatskool, Mosselbaai
Muriel Brandskool vir buitengewone onderwys, Brakpan

Hoërskool Nelspruit
Laerskool Nelspruit
Nelspruit: Laerskool Koraalsig Christen Privaatskool, Nelspruit
Hoërskool Newcastle
Ferrum Hoërskool, Newcastle
Laerskool Newton, Kimberley
Noorderlig Hoër- en Laerskool, Benoni
Hoërskool Noordhuewel, Krugersdorp
Noordskool - Sasolburg
Hoërskool Ontdekkers & Discovery Reünie
Onze Rust Primêre Skool, Bloemfontein
Oos-Rand Akademie
Laerskool Oranjegloed, Secunda
Oranje Meisieskool, Bloemfontein
Laerskool Oranje-Noord, Upington
Orban Pre-primêre Skool, Johannesburg
Hoërskool Oudtshoorn
Oudtshoorn: Principia Kollege

Hoërskool Outeniqua, George
Hoërskool Overkruin, Pretoria
Hoërskool Overvaal, Vereeniging
Paarl-skool vir neuraal gestremde kinders, Brackenfell
Laerskool Courtrai, Paarl
Hoër Jongenskool Paarl
Hoër Jongenskool Paarl Old Boys
Hoërskool Labori, Paarl
Hoër Meisieskool La Rochelle, Paarl
Hoër Meisieskool Paarl
Laerskool Paratus, Thaba Tshwane (Voortrekkerhoogte)
Hoërskool Parelvallei
Parkieland - Laerskool Menlopark Kleuterskool
Laerskool Paul Greyling, Vishoek
CVO Skool Paul Kruger, Springs
Paul Kruger-skool, Nederland
Paul Roos Gimnasium, Stellenbosch
Hoërskool Pearson, Port Elizabeth
Phalaborwa: Hoërskool Frans du Toit, Phalaborwa
Phalaborwa: Laerskool Phalaborwa Noord
Pietersburg: Laerskool Pietersburg (Suidskool)
Pinetown: Gelofte Skool
Hoërskool Pionier, Vryheid
Die Poort Bulletjies
Port Elizabeth: Hoërskool Andrew Rabie, Port Elizabeth
Port Elizabeth: Hoërskool Pearson, Port Elizabeth
Pongola Akademie
Port Natal Skool, Durban
Potchefstroom Gimnasium
Hoërskool President, Johannesburg
Hoërskool President Reünie
Hoërskool President, Wes-Kaap
Pretoria: Laerskool Wonderboom
Pretoria: CVO-Skool Pretoria
Hoërskool Pretoria-Noord
Pretoria-Noord: Hoërskool Akasia
Pretoria-Noord: Laerskool Akasia
Laerskool Pretoria-Oos
Hoër Tegniese Skool Pretoria-Tuine
Pretoria: Laerskool Voorpos
Pretoria: Hoërskool Waterkloof
Hoërskool Primrose, Germiston
Principia Kollege, Oudtshoorn
P.W. Botha Kollege, George
Laerskool Queenswood, Pretoria
Hoërskool Randburg
Hoërskool Randburg 1982 Matrieks Reünie
Laerskool Randhart, Alberton
Laerskool Rapportryer, Randfontein
Rayton: Hoogland Tuisskool, Rayton
Centurion Reformia Onafhanklike Laerskool
Hoërskool Richardsbaai
Laerskool Risiville, Vereeniging
Hoërskool Rob Ferreira, Witrivier
Laerskool Roodekrans
Hoërskool Roodepoort
Roodepoort: Laerskool Fairland
Roodepoort: Laerskool Helderkruin
Klub Rooies - Kroonstad Rooiskool Reünies
Rooiskool (Die Afrikaanse Hoërskool Kroonstad)
Hoërskool Rustenburg
Laerskool Rynfield, Benoni
Laerskool Saamtrek, Klerksdorp
Hoërskool Sand du Plessis, Bloemfontein
Die Afrikaanse Hoërskool Sasolburg
Hoërskool Sasolburg
Die Hoër Tegniese Skool Sasolburg
Secunda: Laerskool Oranjegloed
Hoërskool Sentraal, Bloemfontein
Hoërskool Sentraal, Bloemfontein - Klas van 1992
Laerskool Sentraal, Bloemfontein
Hoërskool Silverton
Laerskool Skuilkrans, Pretoria
Laerskool Beaumont, Somerset-Wes
De Hoop Laerskool, Somerset-Wes
Hoërskool Dr. Johan Jurgens, Springs
CVO Skool Paul Kruger, Springs
Hoërskool Staatspresident C.R. Swart Oud-Matrieks, Pretoria
St. Paulus Skool, Pretoria
Hoërskool Standerton
Laerskool Standerton
Laerskool Eikestad, Stellenbosch
Hoërskool Stellenbosch
Laerskool Stellenbosch
Hoër Meisieskool Bloemhof, Stellenbosch
Hoërskool Strand
Hoërskool Suiderlig, Vanderbijlpark
Tekkiefees - Hoër Tegniese Skool Vereeniging
Laerskool Paratus, Thaba Tshwane (Voortrekkerhoogte)
Topolino Privaatskool, Langebaan

Laerskool Totius, Vanderbijlpark
Hoërskool Transkei Oudleerlinge
Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys
Trompsburg Primêr
Truida Kestell Skool, Bethlehem
Tsumeb Gimnasium - Christelike Afrikaanse Privaatskool, Namibië
Laerskool Tuinrand, Claremont, Pretoria
Die Brandwag Hoërskool, Uitenhage
Laerskool Unika, Randburg
Universitas Primêre Skool, Bloemfontein

Upington: Laerskool Oranje-Noord
Vaalpark Primêre Skool, Sasolburg
Vanderbijlpark: Hoërskool Driehoek
Vanderbijlpark: Hoërskool Suiderlig
Vanderbijlpark: Hoër Tegniese Skool Carel de Wet
Vanderbijlpark: Laerskool D.F. Malherbe
Vanderbijlpark: Laerskool Eligwa
Vanderbijlpark: Laerskool Emfulenipark

Vanderbijlpark: Laerskool Totius
Laerskool Van Riebeeckpark, Kempton Park
Hoër Tegniese Skool Vereeniging
Hoër Tegniese Skool Vereeniging Tekkiefees
Vereeniging: Laerskool Risiville
CVO Skool Verwoerdburg
Hoërskool Villiers
Merriespruit Laerskool, Virginia
Laerskool Paul Greyling, Vishoek
CVO Skool Vivo
Hoër Volkskool Heidelberg
Hoër Volkskool Graaff-Reinet
Volksrust Hoërskool
Laerskool Voorpos, Pretoria
Vosbond - Volksrust Hoërskool Oudskoliere Bond
Laerskool Volschenk, Riversdal
Laerskool Voorbrand
Voortrekker Hoërskool, Bethlehem
Hoërskool Voortrekkerhoogte
Laerskool Paratus, Thaba Tshwane (Voortrekkerhoogte)
Vosbond - Volksrust Hoërskool Oudskoliere Bond
CVO Skool Vryburg
Hoërskool Pionier, Vryheid
Laerskool Vryheidsmonument, Vereeniging
Hoërskool Wagpos, Brits
Laerskool Warmbad

Hoërskool Waterkloof, Pretoria
Hoërskool Waterkloof Ondersteunersklub
Laerskool Welgemoed
Welkom: Goudveld Hoërskool

Welkom: Goudveld Hoërskool Oud-Gouties

Hugenote Hoërskool, Wellington
Werda Skool, Durban
Laerskool Wesbank, Oudtshoorn
Wessel Maree Hoërskool, Odendaalsrus
Laerskool Westerlig, Pretoria
Hoërskool Wesvalia, Klerksdorp
Hoërskool Die Wilgers, Pretoria
Laerskool Willem Cruywagen en Jan Meyer
Willem Postma Primêre Skool, Bloemfontein
Witbank: Hoërskool Generaal Hertzog
Hoër Tegniese Skool Witbank
Woelwater Pre-primêre Skool, Amanzimtoti
Hoërskool Wonderboom, Pretoria
Laerskool Wonderboom, Pretoria
Laerskool Wonderboom-Suid, Pretoria
Hoërskool Zeerust
Hoërskool Zwartkop, Centurion
Hoërskool Zwartkop 1992 Matrieks Reünie

Universiteite en Kolleges

Onderwyskollege Potchefstroom Oud-Pote
Onderwyskollege Pretoria - sien Skool vir Onderwysopleiding, Universiteit van Pretoria
Pretoriase Akademie vir Christelik-Volkseie Hoër Onderwys

KwaZulu-Natal

Rekenaarondersteunde Taalonderrig - Afrikaans 101
Rekenaarondersteunde Taalonderrig - Afrikaans 102
Rekenaarondersteunde Taalonderrig - Nederlanse taal en kultuur
Die SA Taalkundige Argief

Nelson Mandela Metropoltaanse Universiteit, Port Elizabeth

Tuisblad

Noordwes

Noordwes Universiteit Tuisblad
Fakulteite, Skole en Sentrums
Potchefstroomkampus
Vaaldriehoekkampus

Potchefstroomkampus van Noordwes Universiteit

Tuisblad
Vaaldriehoekkampus
Alabama Studentegeselskap
ATKV Skryfskool van die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Bond van Oud-Pukke
Caput Manskoshuis
Biblioteekdienste van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom
Ferdinand Postma-biblioteek, Potchefstroom
Fisika
Departement Geografie en Omgewingstudie
Kampusnuus - Personeelblad
Kinderlitweb
Departement Korporatiewe Kommunikasie
Departement Openbare Betrekkinge
Die Potchefstroomse Aptekerstudentevereniging (PASV)
Potchefstroom Studentehuisvesting
PU-Kaner - Gratis tydskrif vir Oud-Pukke
PUK Reünies en Saamtrekke
Radio PUK Studenteradiostasie
Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels
Republiek van Tarentaal
Die Sentrum vir Taalpraktyk van die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Die Serenaders - Die PUK se tradisionele Afrika-koor
Skool vir Psigo-Sosiale Gedragswetenskappe
Die Skool vir Tale van die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus)
Tuisblaaie van Oud-Pukke
Vaaldriehoekkampus
Volteks Dokumente
Wapad - PUK se studentekoerant

Pretoria

Tuisblad
Biochemie
Die Eenheid vir die Ontwikkeling van Taalvaardigheid, Universiteit van Pretoria
Departement Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
Goudmyn vir Afrikaans-onderwysers
Huis Medix, Universiteit van Pretoria
Kultuurroete en InfoPortal van die Akademiese Inligtingsdiens
Departement Ou Testament
Die Sentrum vir Bedieningsontwikkeling (SBO/Excelsus), Universiteit van Pretoria
Die Sentrum vir Kontekstuele Bediening, Universiteit van Pretoria
Skole Nuusbrief
Skool vir Onderwysopleiding
Sonop Christelike Tehuis - UP Manskoshuis
Tuks Alumni
Tuks Alumni Klub 60+
Tukkie - Universiteit van Pretoria Nuusbrief
Verteenwoordigende Studenteraad

Universiteit van Johannesburg (UJ)

(voorheen Die Randse Afrikaanse Universiteit)
Aambeeld - Meningsblad van die RAU
Departement Afrikaans
Die N.P. van Wyk Louw Gedenklesing
Vorendag Mans Daghuis, Universiteit van Johannesburg

Randse Afrikaanse Universiteit (RAU)

Die Randse Afrikaanse Universiteit is nou deel van die Universiteit van Johannesburg

Rhodes

Departement Afrikaans en Neerlandistiek

Stellenbosch

Tuisblad
Die Fakulteit Landbou - en Bosbouwetenskappe
Die Fakulteit Teologie
Departement Afrikaans en Nederlands
Departement Joernalistiek
Departement Plant en Dierkunde
Departement Rekenaarwetenskap
Departement Verbruikerstudie
Departement Wiskunde
African Sun Media - uitgewery van die Universiteit Stellenbosch
Afrikaanse Studentekring
Die Akkerdier - Plant- en Dierkunde Nuusbrief
Alumni
Die Berg- en Toerklub
Buro van die WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal)
Buvton - Buro vir Voortgesette Teologiese Opleiding en Navorsing
Canticum Novum - Stellenbosch Studentekerkkoor
Eendrag Manskoshuis
Eenheid vir Afrikaans
Eenheid vir Dokumentontwerp
Eenheid vir Godsdiens- en Ontwikkelingsnavorsing (Universiteit Stellenbosch)
Historiese Agtergrond
Hortus Botanicus Botaniese Tuin, Universiteit Stellenbosch
KampUSnuus Online
Kantoor vir Intellektuele Eiendom
Karnaval
Kolonieshof Manskoshuis, Stellenbosch
Die Landbou- en Bosboustudentevereniging, Universiteit Stellenbosch
Lydia Dameskoshuis, Universiteit Stellenbosch
Majuba Manskoshuis, Universiteit Stellenbosch
Matie Gemeenskapsdiens
Die Matie Online
Maties Jool
Maties Vriende van Afrikaans
Minerva Dameskoshuis
Proleks - Die Program vir Leksikografie
Riemvasmaak
Sentrum vir Hoër en Volwassene Onderwys, Universiteit Stellenbosch
Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL)
Studentekerkkoor Canticum Novum
Studenteraad
Sunsat-mikrosatelliet
Taalsentrum
Teologie Biblioteek
Die Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans
Universiteitskoor
Universiteitslied
Universiteitsmuseum
Vires Unitatis - Eendrag se nuusblad
Die WAT-Trust - Donasies vir die WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal)
Wilgenhof Manskoshuis, Stellenbosch
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (Buro van die WAT)
Woordfees, Stellenbosch

Unisa

Departement Afrikaans
Departement Kriminologie
Departement Toegepaste Rekenmeesterskap
Eenheid vir Navorsing in Kinderliteratuur

Vrystaat

UV - Tuisblad
UV - Fakulteite, departemente, skole, institute, sentrums en eenhede
Die Missie van die UOVS
Fakulteit Geneeskunde
Fakulteit Opvoedkunde
Fakulteit Regsgeleerdheid
Fakulteit Teologie
Departement Landbouweerkunde
Departement Stads- en Streekbeplanning
Samelewingsdienste
Kovsie Alumni

Wes-Kaap